УкраїнськаРусскийEnglish
Адрес Київ, М.Житомирська 16/3, офіс 28
Телефон

тел. (044) 227-4499
факс. (044) 278-3173

E-mail

e-mail: vs@vspartners.com.ua

Припинення іпотеки

Правовідносини між майновим поручителем та кредитором за договором іпотеки регулюються виключно нормами параграфу 6 «Застава» глави 49 Цивільного кодексу України та Законами України «Про заставу» та «Про іпотеку» і на ці правовідносини не розповсюджуються норми, які регулюють правовідносини, що пов’язані з порукою, в тому числі щодо припинення поруки.

 

Останнім часом, збільшилася кількість судових справ про припинення правовідносин за договорами іпотеки, іпотекодавцями за якими виступають не боржники за основним зобов’язанням, а майнові поручителі. Свої вимоги позивачі по таких справах обґрунтовують тим, що оскільки вони майновими поручителями, то в даному випадку договір іпотеки є змішаним договором, який містить у собі елементи договорів застави і поруки, а отже у випадку зміни основного зобов’язання без їх згоди, іпотека припиняється на підставі ч. 1 ст. 559 Цивільного кодексу України (надалі по тексту – ЦК України).

 

Задоволення таких позовів призводить до припинення зобов’язань за договором іпотеки та фактично позбавляє кредиторів засобів забезпечення виконання боржником основного зобов’язання.

 

Відповідно до ч.2 ст.628 ЦК України, сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

 

Відповідно до ст.546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Зі згаданої статті вбачається, що порука та застава - окремі самостійні способи забезпечення зобов'язання.

 

Статтею ст.553 ЦК України передбачено, що порука - це договір, по якому до зобов'язання основного боржника приєднується зобов'язання іншої особи, що за нього ручається. У випадку неспроможності основного боржника, відповідальність несе особа, що за нього ручалася, тобто поручитель.

 

Згідно із ст. 575 ЦК України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

 

Закон України «Про іпотеку» є спеціальним законом, який регулює відносини у сфері застави нерухомого майна - іпотеки.

 

Відповідно до ст.1 Закону України «Про іпотеку», іпотека - це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель. Майновий поручитель - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи - боржника.

 

Майновий поручитель не є стороною основного договору, забезпеченого іпотекою, він лише зобов'язується перед кредиторами відповідати за виконання боржником договірних зобов'язань в межах вартості переданого ним в іпотеку майна.

 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про іпотеку», майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за виконання боржником основного зобов’язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

 

Правова природа іпотеки полягає у забезпеченні можливості кредитора у разі невиконання боржником зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення саме за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника.

 

Таким чином, іпотека є різновидом застави і окремим засобом забезпечення зобов'язання, а тому будь-яка зміна основного зобов’язання не потребує згоди майнового поручителя - іпотекодавця.

 

Припинення іпотеки можливе тільки з підстав, визначених ст. 593 ЦК України та ст. 17 Закону України «Про іпотеку».
наступна »

 
Третейский суд
Copyright 2000-2018. VS & Partners
Сделано в Gloris