УкраїнськаРусскийEnglish
Адрес Київ, М.Житомирська 16/3, офіс 28
Телефон

тел. (044) 227-4499
факс. (044) 278-3173

E-mail

e-mail: vs@vspartners.com.ua

Спрощена процедура банкрутства

Визнання боржника банкрутом за процедурою, встановленою ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» можливе тільки за умови дотримання боржником передбаченої процедури. Не вчинення боржником будь-яких дій, передбачених даною процедурою є підставою для відмови в задоволенні заяви про визнання банкрутом.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується, зокрема, за рішенням її учасників.

 

Згідно з частинами 1, 4  ст. 105 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), учасники юридичної особи, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. Комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.

 

Частиною 1 ст. 111 ЦК України передбачено, що ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

 

Відповідно до частин 1, 3 ст. 110 ЦК України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

 

Відповідно до частини 1 статті 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» про банкрутство якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

 

Аналіз вказаних норм та положень пунктів 2, 3 ст. 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» дає підстави стверджувати про необхідні передумови для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника у порядку статті 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які полягають у наступному. Прийняття рішення власником майна (або органом, уповноваженим управляти майном) боржника про звернення боржника до господарського суду із заявою. Проведення аналізу активів боржника у вигляді проведення інвентаризації наявного майна (у тому числі заставленого майна), його належної оцінки та оцінки грошових коштів на рахунках боржника. Аналіз пасивів боржника шляхом публікації оголошення згідно з вимогами статті 105 Цивільного кодексу України з метою виявлення кредиторів та встановлення повного обсягу кредиторської заборгованості. Проведення аналізу активів та пасивів боржника є підставою складення проміжного ліквідаційного балансу, який додається до заяви боржника відповідно до п. 3 ст. 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Повідомлення органу державної податкової служби про ліквідацію підприємства.

 

Дотримання визначених вимог та сукупність вказаних дій із доданням доказів їх проведення є підставою для звернення ліквідатора (ліквідаційної комісії) із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Аналогічної позиції дотримується Вищий господарський суд України та Верховний суд України, зокрема в своїй постанові від 10.06.2008 р. у справі N 15/682-б.

 

Таким чином, у випадку, коли дійсно має місце неплатоспроможність боржника і таким боржником прийнято рішення про звернення до суду з заявою про банкрутство за спрощеною процедурою, слід чітко дотримуватися процедури, зазначеної вище, оскільки не вчинення будь-якої з необхідних дій буде підставою для відмови в задоволенні заяви про визнання банкрутом.

 


 
Третейский суд
Copyright 2000-2018. VS & Partners
Сделано в Gloris