УкраїнськаРусскийEnglish
Адрес Київ, М.Житомирська 16/3, офіс 28
Телефон

тел. (044) 227-4499
факс. (044) 278-3173

E-mail

e-mail: vs@vspartners.com.ua

Податкові спори: оскарження податкових перевірок

Однією з форм державного контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємництва є перевірка дотримання даними суб'єктами вимог податкового і валютного законодавства.

Контроль в даній сфері здійснюється спеціально уповноваженим на це державним органом – Державною податковою адміністрацією України.

Відповідно до  Закону України «Про державну податкову службу України», органи податкової служби з метою здійснення контролю над дотриманням  суб'єктами господарювання вимог податкового і валютного законодавства мають право проводити документальні невиїзні, планові і позапланові виїзні перевірки своєчасності, правильності і повноти нарахування і сплати податків і обов'язкових зборів.

За результатами перевірки, орган податкової служби складає акт перевірки, порядок оформлення і форма якого встановлені  Наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Порядку оформлення невиїзних документальних, планових і позапланових виїзних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та  іншого законодавства».

У відповідності з   даним Наказом, в разі незгоди з висновками, викладеними в акті перевірки, суб'єкт господарювання має право протягом 3-х днів з моменту отримання акту подати в орган податкової служби свої заперечення.

Дані заперечення розглядаються  протягом 3-х днів. За результатами розгляду оформлюється висновок  довільної форми, який підписується керівниками податкового органу, що проводив перевірку. Даний висновок є складовою частиною матеріалів перевірки і обов'язково враховується при прийнятті податкового повідомлення – рішення.

У випадку, якщо актом перевірки встановлені факти порушення податкового законодавства, податковий орган приймає повідомлення – рішення, яким донараховує суб'єктові господарювання податкові зобов'язання.

Протягом 10-ти днів з моменту отримання податкового повідомлення – рішення, суб'єкт господарювання має право подати скаргу в податковий орган, що прийняв дане рішення або до суду. Подача скарги зупиняє виконання повідомлення – рішення і податкове зобов'язання, встановлене ним вважається не узгодженим.

Скарга розглядається протягом 20-ти днів (термін розгляду може бути продовжений рішенням керівника податкового органу або його заступника, про що обов'язково письмово повідомляється скаржник).

Якщо протягом вищезгаданого терміну, податковий орган не надає вмотивовану відповідь на скаргу, то вона вважається повністю задоволеною.

Якщо за результатами розгляду скарги, податкове повідомлення – рішення залишається  в силі, то суб'єкт господарювання має право оскаржити таке рішення у вищестоящий податковий орган з дотриманням 10-денного терміну.

Як вже вказувалося вище, суб'єкт господарювання у будь-який момент може оскаржити рішення – повідомлення до суду. З моменту подання позову до суду закінчується процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення – рішення.

Спори по визнанню недійсними податкових повідомлень – рішень розглядаються адміністративними судами за місцезнаходженням податкового органу, що прийняв суперечливе рішення.


 
Третейский суд
Copyright 2000-2018. VS & Partners
Сделано в Gloris